• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Croeso i Fwyty Wal

Croeso i wefan Bwyty Wal. Gobeithiwn y bydd hyn yn chwilio amdano, mae gennym ystod eang o fwydlenni bwytai a lleoliadau i ddarparu ar gyfer pob chwaeth.

I gadw bwrdd ffoniwch 01286 674383 neu anfon ebost at Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld.

Wal Restaurant Caernarfon yw penllanw dwy flynedd a hanner o weithio gyda busnesau o Gymru i adfer yr adeilad presenol er mwyn cadw’i gymeriad a chreu gofod bwyta cyfoes yr un pryd, gyda llawr o dderw Môn, dodrefn pren Onnen wedi eu gweithio â llaw ym Mangor, a goleuadau i’r byrddau o Wlad Groeg!

Bydd gan westeion chwilfrydedd hefyd ynglŷn â’r wal fwaog sydd ynghanol ystafell Fwyta Wal – y credir iddi ddyddio o gyfnod y Rhufeiniaid, ac sydd wedi ei gwneud gyda’r un garreg ag a ddefnyddiwyd i adeilau castell mawreddog Caernarfon.

"Wrth gyfuno cyfrinach hanesyddol ddiddorol a blas gwirioneddol Gymreig, mae Wal, y bwyty Eidalaidd newydd, yn Stryd y Plas, Caernarfon, yn addo profiad bwyta gwefreiddiol."

The arched wall at Wal Restaurant Caernarfon

Wal Restaurant Caernarfon Mae bwydlen eclectig Wal yn cynnig popeth o’r fyrger i fodlonni amser cinio i’r stecen ffiled orau. Mae’r perchennog, John Tyrrell, wedi siccrhau fod y cig i gyd yn dod o Blas Llanfair, bedair milltir i lawr y lôn. Mae cig y fuches o wartheg duon Cymreig sy’n pori yno â blas bendigedig, diolch i laswellt ir a blodau’r maes yn eu porfa, a’u ffordd ddigynnwrf o fyw wrth lannau’r Fenai. Caiff eu cig ei hongian yn sych am 28 diwrnod i sicrhau tynerwch perffaith, ac yna’i goginio ar radell siarcol arogleuol sydd gyda’r mwyaf diweddar ar y farchnad er mwyn rhoi profiad bwyta heb ei ail.

 

Yn ogystal â stêcs bendigedig, mae Wal yn gweini prydau pasta, risottos a phitsas perffaith (gwerth gwych am arian o £6.96).

Mae bwydlen dydd draddodiadol, sy’n dod â dŵr i’r dannedd ac yn cynnwys cawl, brechdanau, brecwastau poeth, byrgerau, pysgod a sglodion ac ati, yn addo eich cadw rhag teimlo’n llwglyd heb wneud eich waled yn wag.

Wal Restaurant front of house team

Am ragor o wybodeth neu i gadw bwrdd ffoniwch 01286 674383 neu anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld.